Kategori skiss 2019, Juli

skiss

Missade anslutningar - Cory Leclercs berättelse

skiss

Sketch: The Tall Beast och Battle Axen

skiss

New Expression - Baltimore's Bike Café

skiss

Söndra och erövra

skiss

Söndra och erövra