Nyheter

Män cykla att imponera

We Love You (Juni 2019).

 
Anonim

Detta kan inte överraska några människor, men män cyklar snabbare och fungerar bättre när motsatt kön är nära. En ny tysk studie hade 1170 sjukhuspatienter utföra ett cykelstresstest för att mäta hjärtfrekvens och effekt över ökat motstånd på en stationär cykel.

Som förväntat uppskattade männen ett högre watt än kvinnor (127 W mot 90 W). Men när män övervakades av en kvinnlig läkare registrerade de en kraftökning på 12 procent. De manliga patienterna tenderade också att sänka smärta och rapportera det mindre till kvinnliga läkare medan kvinnliga patienter inte registrerade några skillnader i deras resultat beroende på läkarens kön.

Resultaten ledde forskarna från Friedrich-Schiller University att dra slutsatsen att även i medicinska tester kommer män att försöka imponera kvinnliga läkare genom styrka och ignorera smärta.